Valikkoon 

Tonttumäen männyt

Vielä 1920-luvun lopulla Tonttumäellä kasvoi runsaanlaisesti mäntyjä. Vanhojen kuvien perusteella niitä on ollut jopa
parikymmentä kappaletta varovastikin arvioituna. Jostain syystä niiden määrä kuitenkin väheni tuntuvasti; itse en muista
niitä olleen enää paljoa jäljellä
1950-luvun puolella.

Vuonna 2006 onnistuin löytämään näitä alkuperäisiä mäntyjä lähinnä Kupittaankadun puolelta mäkeä 5 kappaletta.


Kaaviokuva tilanteesta mäntyjen suhteen Tonttumäellä 1920 ja -30 luvulla.  Vihreät pallukat kuvaavat silloisia mäntyjä.
Mäntyjen todellinen lukumäärä on ilmeisesti suurempi kuin tämä kaavio esittää.
Kuten kaaviosta voi havaita, niin kaikki männyt kasvavat jostain syystä mäen keskiviivasta vasemmalla puolella!

Alla muutama kuva männyistä, jotka nykyisin ovat jääneet muun puuston katveeseen.


Tämä mänty kasvaa melko lähellä Tonttulinnan taloja.   Elää vielä tänäänkin (2011).


                          Kuvissa sama mänty vuosina 1967 ja 2009. Tämä puu kasvaa melko lähellä Tonttumäen "nyppylää".


Tässä sama mänty kuin edelläolevassa kaksoiskuvassa, kuvattuna Kupittaankadun suunnasta.


                                Tässä kuvassa kaksi muuta mäntyä, jotka kasvavat rinteessä lähempänä Kupittaankatua.   
                                 Katso kuvat alla!

   
Kuvassa samat männyt kuin ylläolevassa kuvassa: mänty A                                                        mänty B             


Tämä mänty kasvaa Tonttumäen laella.   Kuvassa näkyy myös pari nuorempaa mäntyä.


      Tässä vanhassa kuvassa 1930-luvulta näkyy taustalla Tonttumäki mäntyineen, joita vielä silloin oli melko runsaasti. 
      Kuva:  R. Tuomi