Valikkoon

 Tonttumäki muistoissani  1 2.11.2014

            Tonttumäki, eli virallisesti Flemingin puisto sijaitsee Martin kaupunginosassa alueella, jonka rajat 
           muodostavat    Kupittaan-, Daniel Hjortin- ja Stålarminkatu.


Tässä SA-kuvassa vuodelta 1944 näkyy Tonttumäki keskellä. Molempien pommisuojien sisäänmenoaukot erottuvat myös selvästi.

 Ennen Tonttulinnojen rakentamista 1950-luvun alkupuolella Tonttumäki oli melko karua kalliota, jossa
kasvoi vain mäntyjä ja katajia sekä laidoilla tuomia ja pihlajia. Rakennusten myötä kallion lakea ja etenkin
Stålarminkadun puoleista sivustaa muokattiin täytemaalla ja istutuksilla.

Kun Kupittaankadun puolella pitkään toiminut sepelimylly lopetti toimintansa 1960-luvun alkupuolella,
alettiin myös tätä puolta täyttää maalla ja myöhemmin istutettiin myös puita lähinnä kadun varrelle.
  Kupittaankadun puoli mäestä oli myös melkoisen louhikkoista, mutta valtaosa kivistä peittyi sittemmin
täytemaan alle.   Ainoastaan alkupään (Kupittaank.99) rinteillä voi vieläkin löytää isojakin siirtolohkareita.
Erään sellaisen alla oli pieni luola, joka toimi lasten mieluisana leikkipaikkana aikoinaan. Myös kallion
päällä on pienehkö siirtolohkare, jota nimitettiin Lammaskiveksi.


Tonttumäen "linnat" muodostavat hyvän maamerkin.
Tämä kuva on otettu Uittamon "bunkkerimäeltä".


Tonttulinnat Luolavuorelta nähtynä.


Tonttumäki Korppolaismäeltä nähtynä.

Tonttumäki Everstin puiston kalliolta nähtynä.


Tonttumäkeä Kupittaankadun puolelta kuvattuna.  


Tonttumäkeä Kupittaankadun puolelta kuvattuna.  Vrt. vanhempaan kuvaa alla!


                                Tonttumäkeä Kupittaankadun puolelta kuvattuna  1989.


Tämä kuva on otettu Kupittaankadun ja Daniel Hjortin katujen kulmasta.
Punainen nuoli osoittaa paikan jossa on jäänteitä ent. sepelimyllyn sokkelista.     
K.s. kuva alla!


  Ent. sepelimyllyn sokkeli.

            
           Daniel Hjortin katua.  Kuvan keskivaiheilla häämöttää ent. Valion juustovarasto.  Välittomästi k.o.
          rakennuksen jälkeen  on sisäänkäynti entiseen vanhempaan väestönsuojaan (k.s. kuva alla).
          Oikella häämöttää kaupungin hiekkavaraston luolan sisäänkäynti. (k.s. kuva)


Videolta poimittu kuva vanhemman pommisuojan sisäänkäynnistä juustovaraston vierellä.


Stålarminkadun puoleisen pommisuojan sisäänkäynti.


Stålarminkadun puoleinen pommisuoja sisältä.


Kaupungin hiekkavaraston luolan sisäänkäynti. Daniel Hjortin kadun puolella.


Ent. VALIOn juustovaraston rakennus 2011.  Pommisuojan sisäänkäynti takana vasemmalla rakennuksesta.
Kuva otettu Daniel Hjortin kadun ja Ojarinteen kulmasta.


                           Näkymä Tonttulinnasta   2007