Artikkelivalikkoon

       Kuvia Purokadun suunnalta                         13.2.2007
   
Kuvat Uno Selen ellei toisin mainittu.    Kiitokseni Thea Selenille, joka ystävällisesti antoi käyttöoikeuden näihin
      kuviin.             
 Selenin  perheen asuintalo Purokatu 23, rak. 1943                                         1.6.2011


        Purokatu 23 keskellä.


    Seppä Mattsonin paja.   Purokadun ja Toivolankadun risteys. Taustalla  pajarakennuksen vierellä kulkee
     Sikaoja vielä vapaana  virraten.    Paikalla oli aikoinaan myös kaatopaikka.  Kuvattu Pajamäen suuntaan.


    Purokatu 23  vuonna 1944


    Kunn.sair.tien rakennukset rakenteilla.  Vertaan kahteen alempana olevaan kuvaan!


   Kioskeja Toivolankadun "kentällä". Taustalla  Kunn.sair.tien rakennuksia. Etualla Sikaojanpuiston  tuoreita
   puuistutuksia. Vanha kanalarakennus on jo tässä  vaiheessa purettu.
 


  Sama kuvakulma kuin edellisessä kuvassa.


    Etualla vanha kanalarakennus ja taustalla    Kunn.sair.tien rakennuksia. 
    Kunn.sair.tien ja Toivolankadun risteys.       Vertaa kahteen alempana olevaan kuvaan!


    Kunn.sair.tien ja Toivolankadun risteys. Edessä Sikaojanpuisto.  Vanha kanalarakennus on jo purettu.  


    Kunn.sair.tien ja Toivolankadun risteys. Edessä Sikaojanpuisto.  


     Kunn.sair.tien ja Toivolankadun risteys.    Puiston alueella näkyy vielä vanha kanalarakennus.
     Taustalla  Purokadun taloja ja Sikaojanpuistoa.
 
     Purokatu 23 vasemmalla.     Vertaa seuraaviin alempana oleviin kolmeen kuvaan eri vuosilta!


   Kunn.sair.tien ja Toivolankadun risteys.   Purokatu 23 vasemmalla.     1959


    Kunn.sair.tien ja Toivolankadun risteys.   Purokatu 23 vasemmalla.   1960


     Kunn.sair.tien ja Toivolankadun risteys.   Purokatu 23 vasemmalla.   1961


   Talvinen näkymä kunnallissairaalan suuntaan.


    Purokatua  vuonna 1953


   Sikaojanpuistoa ja Puropellon kenttä.   Taustalla  Puropellon koulu (silloinen Itäinen kansalaiskoulu).  1960


     Purokatu 23   Sikaojan puistosta kuvattuina 1997


     Sikaojanpuiston viemäröintityöt alkamassa. Kuva Thea Selen  1998.