Etusivulle                 Artikkelivalikkoon

          Martin ydinalueen rakennuskannan ikäjakauma
          pääpiirteissään

  Selityksiä:
   
(vuosiluku tässä tarkoittaa vuosikymmentä, jonka aikana pääosa rakennuksista on valmistunut.    Kaksoisvuosiluku tarkoittaa, että rakennusten valmistumisvuodet jakautuvat
   merkityille aikakausille ja niiden välille.)

   A ja A1= ent. kaasutehtaan ja telakan alue  1990             B=Ojarinteen alue 1920-2000
   C=ent.Pommilan alue  2000                      D=
1950-2000      
   E= 1960                                                      F= pääosin 1950
   G= 1940          TA= teollisuusalue       UL= Urhonlinna 1930    ST=ent.sokeritehtaan alue
   SPA= suurperheisten asunnot, pääosin 1940-luku     RV=As.Oy Rivilä   1930-luvun lopulla
   sininen= 1950-luku           keltainen = 1920-luku              vihreä=1960-luku   
   punainen = sodan pommitustuhojen jälkeen rakennettua aluetta
1940-1950

     X=poikkeamia k.o. alueen yleisessä ikäjakaumassa

   Huomattakoon, että monella alueella on myös jäljellä vanhempia rakennuksia
  uusien joukossa.
Keltaisella alueella on myös merkittyä vuosilukua vanhempaa rakennuskantaa m.m.     H.  Valtaosa sinisen ja G alueen rakennuksista on rakennettu  tyhjälle tontille, ja sama pätee
   osittain myös
F alueen rakennuksiin.


As. Oy Rivilän rakennuksia vuonna 2006.
Stålarminkadun ja Tervahovinkadun kulmaus.