TAKAISIN
                           Puistomäen rintamamiestaloalue
  10.12.2015        Katso myös:       Alokkaantie       Sotilaantie      Kapteenintie  ja    Luutnantintie

     Ilmakuva alueesta (merkitty punaisella) vuodelta 1973.   
    Tiet alueen sisäpuolella vasemmalta lähtien:  Alokkaantie, Sotilaantie, Kapteenintie ja Luutnantintie
    Koko alue oli pääosin peltomaata kunnes sille alettiin rakentamaan n.s. rintamamiestaloja  1940-luvun lopulta 1950-luvun alkupuolelle.
    Myöhemmin 1990-luvun alkupuolella lähinnä Sotilaantien ja Kapteenintien varrelle rakennettin lisää taloja.

                 Tässä Korppolaismäeltä vuonna 1940 otetussa kuvassa alueen likimääräinen sijainti  merkitty  sinisellä. 
                 Kuvan keskellä taustalla näkyvä kallio (AK) sijaitsee  Kapteenintien ja Luutnantintien välissä.   Vertaa ilmakuvaan!
   K.o. kallion vierellä on nykyisin A.Airon mukaan nimetty lasten leikkipaikka.       Tässä kuvia kalliosta:  Airon kallio

  Näkymä Tonttumäeltä alueelle.      Likimain kuvan keskiviivasta hieman vasemmalle sijaitsee Sotilaantien alkupää.      1963

    Näkymä Tonttumäeltä alueelle vuonna 1966.    Alueen talot vihreällä rajattuna.  Keskellä taustalla Everstin puiston kallio.

Näkymä Everstin puiston kalliolta alueelle.   1972            Vasemmalla Sotilaantie.

      Näkymä Uittamontien varren kalliolta alueelle.   1987

            Näkymä Everstin puiston kalliolta alueelle.    Vasemmalla Sotilaantie ja kuvan keskivaiheilla Kapteenintie.

    Tässä kuvassa vuodelta 2012 näkyy etualalla alueen uudempia taloja pääosin Sotilaantien varrella.  Kuva otettu Everstin puiston kalliolta.

         Alueen Rykmentintien puoleisen pään rakennuksia.