Takaisin

Peltokankareet
  ©Martti Walden   22.5.2015

IPK=Isopeltokankare       PPK=Pienipeltokankare
Peltokankareiden sijainti nykykartalla
 


               Tässä ilmakuvassa vuodelta 1973 näkyy vielä useita alkuperäisiä taloja peltokankareilla.
Käyttöoikeus ilmakuviin vuosilta 1973, 1986 ja 2010 saatu 26.3.2013  Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitokselta.


Iso-Peltokankare Korppolaismäeltä kuvattuna 1940.      Kuva:Paldan


                       Tässä ilmakuvassa (SA-kuva) vuodelta 1944 näkyy molemmat Peltokankareet selvästi.

      Iso-Peltokankare  1930-luvulla

Tässä kuvassa vuodelta 1966 voi keskellä nähdä vielä muutamia alkuperäisiä
Ison-Peltokankareen taloja.   Kuva on otettu Tonttumäeltä.                               


Isopeltokankare vuonna 2006.  Ojarinne 44.


                                                       Isopeltokankare Korppolaismäeltä nähtynä 2012 

                    Isopeltokankare ilmakuvassa.

           Tiettävästi toinen Iso-Peltokankareen jäljelläolevista alkuperäisistä taloista.  Peltokankareentie 11.

         Peltokankareentie 11 ilmasta kuvattuna.


Pikkupeltokankare puiston puolelta kuvattuna 2006.


Pikkupeltokankareen matalia kallioita.


                                          Pikkupeltokankare Rykmentintieltä pellon yli kuvattuna  2012

                              Pikkupeltokankare Korppolaismäen suunnasta kuvattuna  2013

                              Pikkupeltokankareen alue ilmakuvassa.  2015

  Tässä käsiteltävät alueet sijoittuvat likimain Pihlajaniemen, Korppolaismäen ja Tonttumäen   välimaastoon Vähäheikkilän alueella, joka liitettiin Turun kaupunkiin vuonna 1939.

 1900 luvun alussa alue oli lähes kauttaaltaan peltoa, mutta kahden matalan mäenkumpareen päälle ja  ympäristöön muodostui asuinalueet nimeltään Isopeltokankare ja Pienipeltokankare. Myös Pihlajaniemi  voidaan laskea tässä mukaan, mutta siitä erikseen omassa artikkelissa.

 Vanhan kartan (1927) mukaan laskin alueilta rakennuksia seuraavasti (mukana myös ulkorakennukset  yms):
                  
  Isopeltokankare 17 rakennusta
                   Pienipeltokankare 8 ---”---

 Molemmat alueet sijaitsivat melko lähellä Korppolaismäkeä.  (Pikkupeltokankare lähimpänä)

 Myöhemmin asutus alkoi levitä Tonttumäen suunnalta kohti k.o. alueita.
 Jo 1950 luvun loppupuolella asutus oli levinnyt Peltokankareiden tasolle ja eräästä talokartasta
 (Tauno Torpo) voi alkuperäisiä rakennuksia vielä löytää.

 Nykyisin (2006) Pikkupeltokankareen alkuperäisistä rakennuksista ei ole ainuttakaan jäljellä ja  Isonpeltokankareen rakennuksista on vain 2 säilynyt osoitteissa Ojarinne 44 ja Peltokankareentie11. 
 Alue on nykykartan  mukaan sijainnut Ojarinteen ja Peltokankareentien välissä.

 Pikkupeltokankareen mäki on Ojarinne 57 ja 59 tonttien alueella osittain paikalla sijaitsevan puiston  osana.