VALIKKOON

Pihlajaniemi  (Majakkaranta) eilen ja tänään

           Näkymiä Pihlajaniemen kalliolta eri aikoina                 8.5.2015


Pihlajaniemi ilmakuvassa vuodelta  1953


Panoraama kalliolta Hirvensalon suuntaan.   2006
Vasemmalla pilkottaa uusi silta 1990-luvun alkupuolelta.
 


Selityksiä:    VS= Hirvensalon vanha silta / lossi    UVS= uudempi "väliaikainen" silta
V= entisen veneveistämön ja muiden teollisuusrakennusten likimäär. sijainti
 


Pihlajaniemen aluetta ilmasta kuvattuna vuosina 1973 ja 1986
Käyttöoikeus ilmakuviin vuosilta 1973, 1986 ja 2010 saatu 26.3.2013  Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitokselta.

Pihlajaniemen kallioilla oli aikoinaan useitakin asuinrakennuksia, mutta yhteiskuntapoliittisista syistä johtuen
asukkaat määrättiin poistumaan alueelta 1950-luvulla ja myöhemmin kaikki rakennukset purettiin.
Ainoastaan sokkelit jäivät tästä kaikesta muistoksi. Lisäksi alueella kasvaa vieläkin joitakin hedelmäpuita.

 Alueella toimi aikoinaan 1960-luvun alkupuolelta lähtien mm. Turun Veneveistämö, jonka toiminta
 sittemmin päättyi ja rakennuksiin sijoittui useita pienyrityksiä.
   Kun Hirvensalon  uutta siltaa ryhdyttiin rakentamaan 1990-luvun alussa, niin myös kaikki
 tehdasrakennukset purettiin uusien asuintalojen tieltä.     Nykyisin alue tunnetaan 
Majakkarannan nimellä
 ja kalliot ovat jääneet korkeiden rakennusten ja uuden sillan puristuksiin.

 Pihlajaniemi kuuluu samojen peltosaarekkeiden (kankare) ryhmään kuin esim.  
 Iso- ja Pienipeltokankare. (K.s. myös artikkeliani "
Peltokankareet")


Pihlajaniemen kallioita vuonna 1966


Näkymä Korppolaismäen ja sataman suuntaan.  Oikealla veneveistämön rakennus.     1981 


Kuva on  otettu kaupungin suuntaan vuonna 1981.


Vasemmalla entisen veneveistämön rakennus.  Kuva on  otettu kaupungin suuntaan vuonna 1989.
Vertaa edelläolevaan kuvaan vuodelta 1981!


Näkymä sataman suuntaan 1989.


Näkymä kalliolta Korppolaismäen suuntaan.   Kuvassa myös alueen teollisuusrakennus.   1989 
Vertaa kuvaan alla!


Majakkarannan  asuinrakennukset ovat jo olleet paikoillaan yli 10 vuotta. 


Pihlajaniemen kallioita lintuperspektiivistä.


Vanha sokkeli vuonna 1981.  Sokkelin vierellä oleva koivu on kasvanut melkoisesti siitä kun tämä kuva otettiin.
Vertaa kahteen kuvaan alla!


Vanha sokkeli vuonna 1989.


Sama sokkeli kuin edelläolevassa kuvassa.


Pihlajaniemen entisten rakennusten raunioita vuonna 1992.
Taustalla Hirvensalon "väliaikainen" silta.
 


Näkymä Hirvensalon ja Pitkänsalmen suuntaan.    Vertaa kuvaan alla!


Näkymä Hirvensalon ja Pitkänsalmen suuntaan.   Etualalla vesijättömaan kaislikkoa.     2006 


Pihlajaniemen kallioiden vehreyttä 2006.


Kuvan keskellä Hirvensalon uusi silta 1990-luvun alkupuolelta.


Raunioissa hääräilevä siili.


        Pihlajaniemen kallioita 1990-luvun alussa kun uutta tietä ja siltaa Hirvensaloon oltiin jo rakentamassa.
       Kuva: Anja Toivanen