TAKAISIN
                            Kupittaankadun louhittu kohta Tonttumäen lähellä
  Aikoinaan Kupittaankadun talojen n:o 184 ja 186 välillä oleva kallio on ennen sen louhimista ulottunut yli nykyisen 
  katulinjauksen.
   Tarkkaa tietoa louhimisen ajankohdasta minulla ei ole, mutta veikkaan sen tapahtuneen joskus 1910..-20
  välillä.  Kallio on tavallaan Myllymäen jatketta.   Myös Tonttumäen puolelta on kalliota louhittu jonkin verran, jotta se ei
  tukkisi katua.   Kuvassa vuodelta 1966 louhittu osa merkitty sinisellä värillä.  Kuvan talojen 184 ja 186 paikalla on nykyisin uudet rakennukset.

   Uudessa kuvassa louhittu osa näkyy selvästi ja siitä voi myös hieman päätellä kuinka pitkälle kallio on aikoinaan ulottunut.

      Laajempi näkymä alueelle. Nuoli osoittaa louhoksen paikan.

   Keskellä näkyvästä kalliosta (Tonttumäki) on myös louhittu pois jonkin verran.  Kiviporan jäljet ovat vielä nähtävissä.