Etusivulle                           Artikkelivalikkoon 

                       Turun kaupungin kaasulaitos            13.1.2015


   
Rekonstruktio kaasutehtaasta 1970-luvun alun asussaan. Piipun vasemmalla puolella näkyy valkoista höyryä
   syytävä kaasutuslaitos. Tornilla varustetussa rakennuksessa raakakaasu puhdistettiin ja siitä erotettiin mm.   ammoniakki ja kivihiiliterva, jotka johdettiin oikealla näkyviin tankkeihin. Puhdistettu kaasu johdettiin
  vasemmalla   näkyvään kaasukelloon ja sieltä edelleen käyttäjille.

 

                                                            
                                                                    Kaasukello ja pallo.   1984


                                    Kaasutehtaan aluetta Aurajoen suunnalta kuvattuna.


   Kuva vuodelta 1973,  jolloin kaasulaitos vielä oli toiminnassa. Laitoksen toiminta  lopetettiin saman vuoden lopulla.
  Vasemmalla pilkottaa uudempi kaasukello 1950-luvun puolivälin tienoilta.


Kaasupallo ja kaasutuslaitos  1973.


          
1950-luvulla vanhan kaasukellon vierelle rakennettiin toinen kaasukello, joka kuvassa näkyy oikealla.


  Aluetta Vilkkilänmäeltä kuvattuna 1983. Vasemmalla matala paja- ja kattilarakennus on vielä jäljellä. Se sijaitsi
  savupiipun vierellä.      Katso myös kuvaa alla (osasuurennus pajarakennuksesta). 


    Kaasutehtaan paja- ja kattilarakennus.    1983

                                                                         
                                                        
Turun kaupungin kaasulaitoksen rahake, eli poletti.
                         Poletti laitettiin kotona olevaan kaasumittariin, ja sillä sai tietyn määrän kaasua  käyttöönsä.
                         Näitä poletteja myytiin lähes kaikissa sekatavara- y.m vast. kaupoissa.


Näkymä Kaasutehtaankujalta alueelle 1973.   Pallon oikealla puolella varsinainen   kaasutuslaitos.


 
Kaasutehtaan aluetta vuonna 1989.   Vain vanha kaasukello ja henkilökunnan rakennus ovat jäljellä.


                                            Etualan betonialustalla sijaitsi aikoinaan uudempi kaasukello.


                Kaasupallo nykyisin.  Pallon viereltä pääsee kalliolle, jossa uudempi kaasukello aikoinaan sijaitsi.


                                                                   Vanha kaasukello nykyasussaan.