TAKAISIN
                                                                      Erikoiskuvia Martinrannan alueelta   (A)

            Tonttarilta

              Itänenkatu 90 oik.

                Vilkkilänpuistoa

                Kupittaankatu

                Kupittaankatu

                Myllymäentie

              Myllymäkeä

              Jokinäkymä

              Jokinäkymä

              Jokinäkymä

              Jokinäkymä

             Betanian talo

                Kupittaankatu

               Myllymäkeä

              Jokinäkymä

              Jokinäkymä

              Jokinäkymä

                 Sikaojanpuisto

                Martinmäki

              Jokinäkymä

              Jokinäkymä

                Kupittaankatu

                Kupittaankatu

             Martinkatu

               Jokinäkymä